futuregaming.se

Din sida med casinoinformation

Virtual Reality

Med Virtual Reality (VR) menas en typ av teknik som tillåter användaren att uppleva en virtuell verklighet med olika sinnen och interagera med den i realtid. Du använder i regel ett par VR-glasögon och beroende på användningsområde även ytterligare utrustning. Ibland kan det leda till tillfälligt illamående, som har med störningar av balanssinnet att göra, och som på så vis liknar sjösjuka. Sådana symptom kallas för simulator- eller VR-sjuka. För att en VR-teknik ska vara framgångsrik krävs det att användaren sjunker in i den virtuella världen och känner sig mer närvarande där än i den fysiska verkligheten. Det krävs en del för detta.

Det första försöket till VR-teknik utvecklades av Morton Heilig 1956. Det var en, i dagens mått mätt, ganska enkel utrustning som syftade till att skapa en bioupplevelse med flera sinnen och mer närvarande utförande. Det var år 1965 som kom att bli förlagan till dagens VR-teknik. Det gjordes av Harvard-studenten Ivan Sutherland, som utvecklade den typ av glasögon som vi tänker på idag när det kommer till VR. Fram till idag har tekniken av den så kallade HMD, Head Mounted Display, utvecklats och är avancerad nog att användas på många olika områden. Det används två bilder ur olika perspektiv och kan på så vis skapa en rumseffekt.

Att dyka in i Virtual Reality

Att på ett effektivt och fullödigt sätt uppleva att du befinner dig i en simulerad verklighet kräver inte bara rätt VR-glasögon, det behövs också annan typ av teknik för att upplevelsen inte ska vara uteslutande visuell. Oftast brukar det därför tas hjälp av handkontroller, eller i vissa fall handskar, för att även känselintrycket ska kunna bidra till upplevelsen. Med hjälp av dessa redskap kan även vibrationer och stötar upplevas och på så vis komplettera helhetsupplevelsen av en autentisk verklighet. De bidrar dessutom till att du kan interagera med VR-världen, vilket förstås är en essentiell del för att ge en verklig känsla.

Användningsområden för Virtual Reality

Det finns mängder av områden som redan använder VR för att kunna förbättra och effektivisera sin verksamhet. En av dessa är arkitekter, som med hjälp av Virtual Reality kan observera sina idéer i 3D, vilket gör att de kan upptäcka fel och förbättra idéerna avsevärt mycket effektivare. Förutom detta är förstås en stor del av användningen baserad i spelvärlden. Både PlayStation, Microsoft och Xbox har utvecklat sin egen teknik och fler företag lär ta efter. Det har blivit ett seriöst alternativ till mer traditionella sätt att spela och det tros att det kan komma ta över, om inte helt så åtminstone i än högre grad.

Augmented Reality vs Virtual Reality

Många av oss hakade på trenden med Pokémon GO när den kom för ett par år sedan. Det är ett exempel på en så kallad Augmented Reality, eller förstärkt verklighet. Det används till exempel en smartphone där du rör dig i det fysiska rummet och kan med hjälp av kameran på telefonen se den verkliga världen där element har lagts till som inte finns på riktigt. I exemplet Pokémon GO kan du se en Pokémon sitta på gatan som du kan interagera med om du fångar den. Det finns också speciella AG-glasögon där detaljer medverkar i det fysiska rummet och skapar en ny upplevelse.

Fler användningsområden för Virtual Reality

NASA har använt sig av Virtual Reality för att låta sina astronauter öva inför rymdfärder. Eftersom dessa ofta innebär extrema situationer och miljöer är det bra att kunna träna intensivt inför dessa i en säker miljö, innan de ger sig ut. Liksom inom militären och läkarvetenskapen är det alltså en ypperlig möjlighet att öva på svåra och farliga saker, utan att behöva riskera människors säkerhet under själva övningen. På så vis kan Virtual Reality erbjuda en både effektivare och säkrare möjlighet för utbildning inom dessa områden. Inom dessa områden handlar fördelen alltså om högst allvarliga och viktiga saker.

Det finns också mindre dödsallvarliga områden inom vilka Virtual Reality kan vara användbart. Ett av dessa är inom turism. Genom att bygga upp realistiska 3D-miljöer av populära turistmål som kan “besökas” med hjälp av VR-teknik behöver människor inte åka världen runt för att uppleva den. En både miljövänlig och billig lösning. Ett annat område där Virtual Reality är på framfart är också där dagens teknik började, nämligen inom film. Med hjälp av Virtual Reality-teknik kan det skapas en mer intensiv filmupplevelse med fler sinnen än bara synen närvarande. Detta, bland mycket annat, är vad VR används till idag.

Sammanfattning

Virtual Reality utvecklas i en rasande takt och erövrar fler och fler områden. Det är en användbar form av teknik för upplevelser, träning och nyskapande lösningar inom olika områden. Inom militär, kirurgi, turism, film, tv-spel och många andra områden har det utvecklats och ökat i användning under de senaste åren. Det är en teknik som är mer än 70 år gammal men som först under de senaste 10 åren har nått verklig framgång. Det ser ut att kunna bli ytterligare stora framgångar för VR-tekniken, inte minst inom spelindustrin har det förståtts att upplevelsen kan bli mer intensiv och realistisk med hjälp av Virtual Reality.